(Zing) - Tức giận vì cho rằng đồng nghiệp “xuyên tạc” với sếp nên mình mới bị đuổi việc. Cao đã cầm hung khí tìm đến chỗ đồng nghiệp ở, lao vào đánh gây chấn thương sọ não.