Đảm bảo xem xong video này bạn sẽ không nhịn nổi cười với những vị khách muốn thử cảm giác mạnh.

Theo Chém chuối, nguồn Youtube (Dân Việt)