Duy chỉ có một điểm khác nhau thôi nhưng cũng có thể làm khó mọi người đấy nhé!

Chi 1% nguoi choi co the tim duoc diem khac biet duy nhat - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-1-nguoi-choi-co-the-tim-duoc-diem-khac-biet-duy-nhat-3469394-p2.html">=> Đáp án

Chi 1% nguoi choi co the tim duoc diem khac biet duy nhat - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-1-nguoi-choi-co-the-tim-duoc-diem-khac-biet-duy-nhat-3469394-p3.html">=> Đáp án

Chi 1% nguoi choi co the tim duoc diem khac biet duy nhat - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-1-nguoi-choi-co-the-tim-duoc-diem-khac-biet-duy-nhat-3469394-p4.html">=> Đáp án

Chi 1% nguoi choi co the tim duoc diem khac biet duy nhat - Anh 4

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-1-nguoi-choi-co-the-tim-duoc-diem-khac-biet-duy-nhat-3469394-p5.html">=> Đáp án

Chi 1% nguoi choi co the tim duoc diem khac biet duy nhat - Anh 5

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-1-nguoi-choi-co-the-tim-duoc-diem-khac-biet-duy-nhat-3469394-p6.html">=> Đáp án

Chi 1% nguoi choi co the tim duoc diem khac biet duy nhat - Anh 6

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-1-nguoi-choi-co-the-tim-duoc-diem-khac-biet-duy-nhat-3469394-p7.html">=> Đáp án

Chi 1% nguoi choi co the tim duoc diem khac biet duy nhat - Anh 7

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-1-nguoi-choi-co-the-tim-duoc-diem-khac-biet-duy-nhat-3469394-p8.html">=> Đáp án

Chi 1% nguoi choi co the tim duoc diem khac biet duy nhat - Anh 8

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-1-nguoi-choi-co-the-tim-duoc-diem-khac-biet-duy-nhat-3469394-p9.html">=> Đáp án

Ốc Sên