Các ấy đếm cẩn thận kẻo nhầm lẫn nha. Thử nào!

1. Tìm số phù hợp điền vào chỗ trống?

Chi co nguoi thong minh moi dem du so tam giac trong hinh - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-co-nguoi-thong-minh-moi-dem-du-so-tam-giac-trong-hinh-3538281-p2.html">=> Đáp án

2. Hãy tìm chữ "Difficult"

Chi co nguoi thong minh moi dem du so tam giac trong hinh - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-co-nguoi-thong-minh-moi-dem-du-so-tam-giac-trong-hinh-3538281-p3.html">=> Đáp án

3. Có bao nhiêu hình tam giác?

Chi co nguoi thong minh moi dem du so tam giac trong hinh - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-co-nguoi-thong-minh-moi-dem-du-so-tam-giac-trong-hinh-3538281-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên