Giảng viên bước vào lớp, tôi hồn nhiên nói rất to câu chào “Good morning” giống như khi học ở bao nhiêu lớp tiếng Anh khác. Cả lớp cười ồ, quay lại nhìn khuôn mặt con gái lạ hoắc. “Ở lớp tớ, sinh viên và giảng viên từ lâu đã bỏ đi thủ tục chào hỏi đầu giờ rồi”.