Phiên đấu thầu hôm nay chỉ huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 12,5%/năm.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ phiên ngày 17/11.

Tổng lượng gọi thầu là 2.000 tỷ đồng chia đều cho 2 kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Trong đó, có 5 thành viên đăng ký đầu thầu với, số lượng đăng ký kỳ hạn 3 năm là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm là 700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả đấu thầu chỉ huy động được 100 tỷ đồng ở kỳ hạn 5 năm. Lãi suất trúng thầu là 12,15%/năm.

Kỳ hạn 3 năm đấu thầu không thành công do lãi suất đăng ký thấp nhất là 12,15%/năm cao hơn lãi suất phát hành.

Như vậy sau 1 tuần thất bại, đấu thầu trái phiếu chính phủ đã được mua trở lại tuy nhiên khối lượng không lớn.

Theo thống kế của Reuters, 4 ngày đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 2.626 tỷ đồng trên thị trường mở, sau khi bơm ròng trên 4.000 tỷ trong cả tuần trước.

Nguồn DVT.vn/HNX