(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở đề nghị của UBND TP. Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép áp dụng chỉ định thầu đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện chỉ định thầu; lưu ý tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc việc hỗ trợ kinh phí cho dự án trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, cân đối mức kinh phí hỗ trợ cho dự án từ nguồn vốn dành cho các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10/2009. Minh Phương (Nguồn: Công văn 1964/TTg-KGVX)