(VTC News) - Không thể rời Quito, Ecuador với 3 điểm trong tay song các cầu thủ Brazil vẫn tỏ ra hài lòng.