Đừng dại dột chọc giận chị em nhé, vì mỗi khi chị em đã ra tay thì các quý ông chỉ có nước "khóc thét".

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 1

Nghệ thuật tạo sức bật cho chị em thăng hoa

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 2

Chơi trận cuối cùng trước khi về nhà chồng.

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 3

Cướp biển đang mang kho báu đi giấu đây mà.

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 4

Sao "rác" đầy giỏ mà không ai đi đổ vậy?

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 5

Để có ảnh độc khoe Facebook... thì nguy hiểm xíu đâu có sao?

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 6

Cứ phải đề phòng trần xe bị thủng thôi mà.

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 7

Thang này thì chắc chắn quá rồi.

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 8

Chọc giận chị em sẽ có cái kết "đắng lòng" thế đấy.

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 9

Công nhận ngủ trên này vừa ấm vừa thoáng.

Chi em khong say van "bay" kinh hoang! - Anh 10

Phải thế này bàn là mới nóng nhanh được.