24H.COM.VN - Đôi nhân tình đang đắm đuối với nhau thì người vợ chợt nghe tiếng xe của chồng mình về ngoài cửa. Tình thế thật vô cùng hiểm nghèo.