SGTT - Ông Vũ Văn Hòa, trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cho biết, hiện có 225/970 doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp hoạt động ở các ngành nghề thuộc da, sắt thép, gỗ… gây ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của công nhân (như: gây ra khói bụi, tiếng ồn, không khí nóng bức… quá chuẩn cho phép). “Hiện tại chỉ xử phạt các vi phạm hành chính của doanh nghiệp về xử lý nước thải chưa đạt tiêu chuẩn nhà nước quy định, còn khói bụi, tiếng ồn… chỉ mới được nhắc nhở, chứ chưa có xử phạt hành chính”, ông Hòa nói. L. Quỳnh