Ai cũng biết tên tuổi Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Cường với vai diễn để đời “Chí Phèo” trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Tuy nhiên, không mấy người biết anh say mê bóng đá. EURO 2008 mới bắt đầu, nhưng Bùi Cường đã đứng ngồi không yên.