Theo xếp hạng của một trong những trang mạng lớn nhất về giá cả trên toàn cầu, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam ở mức trung bình của khu vực.

Theo VTC