So với tháng 2, chỉ số này giảm gần 1% và tính chung cả quí I/2008 là 9,19%. Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội điều chỉnh tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008.