Tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM tăng 0,15% so với tháng trước, tăng cao là nhóm giao thông, bưu chính viễn thông.

Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố tăng 0,15% so với tháng trước, nâng chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng tăng 5,87%. Trong tháng 10 này, các nhóm hàng tăng khá gồm nhóm giao thông, bưu chính viễn thông và nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, còn lại các nhóm khác chỉ tăng hoặc giảm nhẹ so với tháng trước, riêng nhóm giáo dục không thay đổi. Ở nhóm hàng ăn, sau khi tăng cao trong tháng 9 (+1,22%), đến tháng 10 đã giảm nhiệt trở lại, với mức tăng khiêm tốn (+0,03%), trong đó lương thực tăng 0,16% và thực phẩm tăng 0,02%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng nhẹ, tập trung ở một số mặt hàng thuốc lá ngoại. Giá các mặt hàng tiêu dùng khác và các hoạt động dịch vụ nhìn chung không biến động nhiều. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc điều chỉnh giảm giá xăng dầu vừa qua chắc chắn sẽ góp phần ổn định thị trường trong nước. Do giá vàng thế giới diễn biến khá phức tạp theo chiều hướng tăng lên, tại thành phố giá vàng cũng diễn biến tương tự, tính chung trong tháng có mức tăng tới 5,03%. Trong khi đó, chỉ số giá USD lại có mức giảm (-0,33%)./. (TTXVN/Vietnam+)