Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSNDTC, vừa qua, VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 49-NQ/TW) trong ngành KSND. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối điểm cầu VKSNDTC với 65 điểm cầu tại các VKS cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và VKS quân sự Trung ương.