Đó là kết quả trong báo cáo Công nghệ thông tin toàn cầu năm 2007-2008 với chủ đề “Nuôi dưỡng tiềm năng sáng tạo bằng khả năng sẵn sàng kết nối mạng (NRI)” được công bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF)...