(PL)- Ngày 4-3, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên. Theo đó, học sinh sẽ trải qua hai vòng sơ tuyển và thi tuyển.

Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí: Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế; kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực bốn năm cấp THCS; kết quả tốt nghiệp THCS. Đặc biệt, kết quả đánh giá các chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ số vượt khó (AQ) và các chỉ số đánh giá trí tuệ khác (nếu có tổ chức đánh giá) cũng là tiêu chí xét duyệt.

Cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên sẽ quy định cách thức quy ra điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2. Việc thi tuyển có thể tổ chức độc lập hoặc kết hợp với kỳ thi tuyển sinh đầu cấp hằng năm.

Ngoài ra, hằng năm trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp chuyên.

TRÍ NHIÊN