Mấy ngày qua, TTCK Việt Nam lạnh đi tới mức “sốt ruột”. Từ ngày 2/11/2007 TTCK đã giảm nhẹ, cũng là ngày Ngân hàng Nhà nước họp để đánh giá sau 4 tháng thực hiện Chỉ thị 03.