Ra ở riêng là bắt đầu cuộc sống mới đầy hứng khởi. Ra ở riêng đồng nghĩa với việc bạn phải tự mình lo liệu và sắp xếp mọi công việc từ nhỏ đến lớn. Trong đó, việc cân đối tài chính, lên kế hoạch mua sắm, tiết kiệm và đầu tư hợp lý được coi là "chìa khóa vàng" cho hành trình ra ở riêng của bạn.