Hỏi:

small_9703.jpg Xin hỏi, mức thanh toán khám chữa bệnh cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có khác những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc không? Sau thời gian bao lâu thì được thanh toán dịch vụ kỹ thuật cao? (Trương Thanh Thúy, Ngô Quyền, Hải Phòng)