[Kênh14] – Dù file to hay nhỏ, định dạng nào đi nữa thì cũng chia nhỏ ra được tất ^^