Mình lầy vợ được hơn 1 năm và thật sự mới lầy vợ nhung mình và vợ "khắc khẩu" ngày đi làm cả ngày tôi về gặp mặt là hết chuyện Đông, Tây, Nam, Bắc, mình cung chịu luôn nhưng có cái tinh cằn nhăn là mình chịu hết nổi mới đầu thì mình cũng ráng nhưng giờ thì hết nổi rồi căn nhằn mình biết là tốt cho...

Mình lầy vợ được hơn 1 năm và thật sự mới lầy vợ nhung mình và vợ "khắc khẩu" ngày đi làm cả ngày tôi về gặp mặt là hết chuyện Đông, Tây, Nam, Bắc, mình cung chịu luôn nhưng có cái tinh cằn nhăn là mình chịu hết nổi mới đầu thì mình cũng ráng nhưng giờ thì hết nổi rồi căn nhằn mình biết là tốt cho mình nhưng qua nhiều mình đã dùng biện pháp im lặng lăng nghe và không phản hồi thì nói là khinh thường .... nói chung là tôi bị streess nặng lắm Thời gian gần đây có bầu nên tính đó phát huy nhiều hơn nửa, và chuyện vợ chồng tắt hẳn luôn, rồi , cơm nước ao quần đổ lại cho mình ... mìh chăng chút căn nhăn ngược lại mình lại bị căn nhăn mơi oi cớm chứ, thật tình mình chán Mình nói thật là mình thích độc thân nuôi con sương hơn