Tại Hội nghị những biện pháp đối phó các bệnh truyền nhiễm tại châu Á tại Hà Nội, các đại biểu đều nhất trí cho rằng ngăn chặn và kiểm soát các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là một vấn đề cấp thiết của các nhà khoa học, ngành y tế và của mỗi người dân trong khu vực.