Hội trường khách sạn Fortuna chiều 26.3.2008 không còn chỗ trống với hơn 80 lãnh đạo doanh nghiệp đến dự cuộc trò chuyện với chủ đề “Seminar chia sẻ kinh nghiệm quản trị chiến lược”.