Mình và anh ấy quen nhau đã 2 năm rồi. Trong thời gian 2 năm đó chúng mình đã cùng nhau chia sẻ biết bao vui buồn cũng như khó khăn trong cuộc sống.