Nhờ kỹ thuật dựng hình khi quay phim, hoạt hình có thể di chuyển trên mặt áo của chàng trai.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá