Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để giữ xe ở TPHCM đã bị dư luận và báo chí phản ánh rất nhiều, song vẫn chưa được cơ quan chức năng khắc phục nên ngày càng tràn lan