(Kiến Thức) - Những cô gái xinh đẹp trong trang phục quân nhân với cây súng trên tay đang ngày ngày bám chiến trường chống tổ chức khủng bố IS.

(Kiến Thức) - Những cô gái xinh đẹp trong trang phục quân nhân với cây súng trên tay đang ngày ngày bám chiến trường chống tổ chức khủng bố IS .

Tuấn Lê