.

Triển lãm 5PLUS khai mạc 17 giờ 30 ngày 1/3 và sẽ kéo dài đến hết ngày 8/3./.