(24h) - Bác sĩ người Pháp Jean-Louis Etienne đã lập một kỷ lục phi thường khi là người đầu tiên một mình bay qua vùng Bắc Cực lạnh lẽo trên một chiếc khinh khí cầu.