Qua điều tra khảo sát thực tế nhiều vùng trên cả nước, các nhà khoa học Viện Sinh học Nhiệt đới (Viện KH&CN) đã nghiên cứu cây Dầu mè mọc hoang dại nhiều nơi ở Việt Nam trở thành nguyên liệu thay dầu Diesel.