Trên đường chở gỗ từ miền núi về miền xuôi theo dòng sông Long Đại, thuyền bị chìm. 3 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.