China Investment Co., Ltd, Cơ quan mới về đầu tư ngoại hối của Trung Quốc, dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu vào tháng 9/07. China Investment Co. là cơ quan đầu tư nhà nước đang được rấp rút thành lập để sử dụng hiệu quả hơn nguồn dự trữ ngoại tệ ước lên tới 1.200 tỷ USD của Trung Quốc.

small_1756.jpg Tờ China Securities Journal đưa tin Bộ Tài chính sẽ bán trái phiếu chính phủ đặc biệt trị giá 1.550 tỷ nhân dân tệ (200 tỷ USD) trong khoảng 3-4 đợt vào tháng 3/08 để cấp nguồn tài chính cho China Investment Co. Số trái phiếu này sẽ được sử dụng để mua nguồn dự trữ ngoại tệ từ Ngân hàng trung ương và cuối cùng có thể thay thế các hối phiếu ngân hàng như một công cụ của chính sách tiền tệ ở Trung Quốc.