Thứ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư Anh Digby Jones, cho biết Chính phủ Anh kêu gọi các doanh nghiệp nước này tìm kiếm những cơ hội mới tại các thị trường có mức tăng trưởng kinh tế cao, trong đó có Việt Nam.