(NLĐO)- Ngày 25/3, Thường trực Chính phủ đã họp bàn các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận chỉ đạo các biện pháp nhằm ổn định thị trường chứng khoán.