Dự kiến ngày 23.1, UBTVQH sẽ họp phiên thứ năm và Chính phủ đã chuẩn bị cho phiên họp thứ năm này. Theo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao nhiệm vụ và phân công cho Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình UBTVQH tờ trình về cơ chế khoán chi cho các ngành thuế, kho bạc, hải quan.