Hanoinet - Hôm nay (30/3), phiên họp thường kỳ tháng 3/2009 của Chính phủ lần đầu tiên thực hiện trực tuyến với sự tham dự của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.