Ngày 7/11, chính phủ Nhật Bản đã đề nghị đảng Dân chủ (DPJ) đối lập trở lại bàn thương lượng để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay tại Quốc hội.