Tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ hôm 26/3, lần đầu tiên các thành viên Chính phủ đã đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP và chỉ số lạm phát 2008 do sự biến chuyển của tình hình.