Theo ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH, Chính phủ sẽ phải giải trình trước QH vì sao không thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát như Nghị quyết QH đã đề ra.