Hanoinet - Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu các biện pháp can thiệp tạm thời vào thị trường để kiềm chế lạm phát và kiểm soát giá cả với những mặt hàng cần thiết trong đời sống sinh hoạt như lương thực, thực phẩm...