Giọng Sài Gòn nhẹ nhàng đến mềm lòng người đối diện, gương mặt cá tính và cách nói chuyện thẳng thắn là những ấn tượng đầu tiên về Quách An An. Ngay cả những câu hỏi nhạy cảm, cô diễn viên này cũng không hề né tránh.