TT - Ngày 24-3, Kwame Kilpatrick - thị trưởng thành phố Detroit, bang Michigan - bị công tố viên Kym Worthy buộc tội khai man, cản trở pháp luật và có hành vi không đứng đắn nơi công sở.