(PL)- Sáng qua (8-10), ông Charles Bennett, Trưởng bộ phận lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, cho biết cơ quan này đã rút ngắn thời hạn cấp thị thực (visa) sang Hòa Kỳ còn trung bình là hai ngày. Trước đây, thời gian chờ thông thường đến hai tuần.