e với bồ e vừa mới làm chuyện đó đc 2 tuần lúc làm thì dương vật của bồ e chỉ mới vào đc 1 tí thui(chưa xuất tinh lun)... e thấy đau quá nên ko làm nữa và sau đó thì có máu...và e bị trễ kinh mấy ngày rồi... vậy e có thể có thai ko ???

e với bồ e vừa mới làm chuyện đó đc 2 tuần lúc làm thì dương vật của bồ e chỉ mới vào đc 1 tí thui(chưa xuất tinh lun)... e thấy đau quá nên ko làm nữa và sau đó thì có máu...và e bị trễ kinh mấy ngày rồi... vậy e có thể có thai ko ???