Mái tóc, không những theo quan niệm truyền thống là “góc con người”, mà còn là “tài sản và thước đo sức khỏe” theo quan niệm hiện đại.