Hanoinet - Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những người phụ nữ năng động, sáng tạo, đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp làm kinh tế nhưng vẫn không đánh mất đi vai trò của người vợ, người mẹ, người con trong gia đình.