Không phải vô lý khi lệnh bắt chó thả rông được nhiều người ủng hộ.

TH (Facebook)