Hanoinet - Danh sách CK được cầm cố cho vay được cập nhật hằng tuần, hằng tháng, thay đổi theo diễn biến của thị trường. Việc đánh giá CP luôn được phòng phân tích và phòng đầu tư của các CTCK thực hiện kỹ lưỡng, thường xuyên, với nhiều tiêu chí để chọn lựa.